تلفن دفتر فروش: 88370798 021

نمایندگی رسمی فروش محصولات تفال فرانسه

FV 5375
3,500,000 ريال
3,050,000 ريال
مشاهده کامل
ZC 500
10,800,000 ريال
10,200,000 ريال
مشاهده کامل
expertise set 10
15,900,000 ريال
14,310,000 ريال
مشاهده کامل
character set 8
12,750,000 ريال
11,475,000 ريال
مشاهده کامل
so intensive set 9
12,810,000 ريال
11,529,000 ريال
مشاهده کامل
pleasure set 10
15,000,000 ريال
13,500,000 ريال
مشاهده کامل
Minut duo 5 L
7,719,000 ريال
6,947,100 ريال
مشاهده کامل
minut perfect 6 L
9,270,000 ريال
8,343,000 ريال
مشاهده کامل
minut perfect 7/5 L
9,366,000 ريال
8,429,400 ريال
مشاهده کامل
minut perfect 9 L
9,664,000 ريال
8,697,600 ريال
مشاهده کامل
Minut easy 4/5 L
8,028,000 ريال
7,225,200 ريال
مشاهده کامل
Minut easy 6 L
8,800,000 ريال
7,920,000 ريال
مشاهده کامل
Minut easy 7/5 L
8,622,000 ريال
7,759,800 ريال
مشاهده کامل
Minut easy 9 L
8,771,000 ريال
7,893,900 ريال
مشاهده کامل
precision 6l
9,703,000 ريال
8,730,000 ريال
مشاهده کامل
precision 8l
9,963,000 ريال
8,966,700 ريال
مشاهده کامل
GV 6840
9,200,000 ريال
7,900,000 ريال
مشاهده کامل
GV 7781
10,900,000 ريال
9,500,000 ريال
مشاهده کامل
Grill GC 3050
6,900,000 ريال
5,900,000 ريال
مشاهده کامل
fv 3925
2,450,000 ريال
1,950,000 ريال
مشاهده کامل
Actifry express AH 9500
13,000,000 ريال
11,300,000 ريال
مشاهده کامل

محصولات تصادفی

TT 3561
قیمت 2,390,000 ریال
mb 450b
قیمت 2,250,000 ریال
FV 5615
قیمت 3,950,000 ریال
BJ 500
قیمت 4,900,000 ریال
is 6200
قیمت 5,920,000 ریال
ZN 355
قیمت 4,250,000 ریال
GV 8958
قیمت 12,000,000 ریال
Kl 170
قیمت 2,700,000 ریال